Rođen sam u Kninu 23.marta 1989. godine. Završio sam osnovnu školu i gimnaziju u Grockoj. Diplomirao sam istoriju na Beogradskim Filozofskom fakultetu 2013. godine.
Goranko Ilić