#1  Relacio amb  els  mitjans

 

Creem una estructura informativa per a satisfer les necessitats de la seva empresa.


Entrem en contacte amb els mitjans de comunicació generals i especialitzats. Activem difusió de l’actualitat vinculada a la seva empresa i fem partíceps i coneixedors als mitjans de la realitat i potencial de la seva activitat.

 

Facilitem la penetració de la seva empresa en els mitjans de comunicació i busquem la creació d’una opinió pública favorable als seus interessos.

´